نهال خرمالوخرمالو کرج (خرمالو کن)

خرمالو کرج (خرمالو کن)خرمالو محلی

خرمالو محلیخرمالو سیبی (خرمالو ژاپنی)

خرمالو سیبی (خرمالو ژاپنی)خرمالو ژاپنی

خرمالو ژاپنی